Studia podyplomowe szansą rozwoju dla kobiet

0
825
Studia podyplomowe Trójmiasto

Badania wskazują, że kobiety w Polce z każdym rokiem dążą do coraz lepszego wykształcenia. Zmiany te są związane przede wszystkim z rosnącą pozycją kobiet we współczesnym świecie oraz burzeniem stereotypów dotyczących podziału ról społecznych. To też powoduje, że zmienia się profil kształcenia kobiet, które coraz częściej decydują się na dodatkowe kursy i studia, które zapewnią im dobrze płatną pracę, prestiż i przede wszystkim niezależność.

Warto wspomnieć, że kobiety dopiero na przełomie XIX i XX wieku uzyskały pełny dostęp do edukacji. Bardzo długo mężczyźni przeważali wśród studiujących na wyższych uczelniach. Jednakże z badań wynika, że od lat 90. systematycznie rośnie przewaga kobiet w niemal każdej kategorii wykształcenia. Również według danych GUS można zauważyć, że systematycznie zwiększa się liczba kobiet wybierających się na studia. Odsetek kobiet wśród wszystkich studiujących w roku akademickim 2010/11 wyniósł 58,8%. Jednakże, żeby uzyskać pełny obraz należy przeanalizować również statystyki związane z podejmowaniem przez kobiety studiów podyplomowych i doktoranckich. Z badań GUS wynika, że coraz większą popularnością cieszą się tego typu studia, a liczba dokształcających się na studiach podyplomowe kobiet w roku akademickim 2009/10 stanowiła aż 68,1% wszystkich słuchaczy. Dodatkowo analizy wykazują, że liczba ta zwiększa się z każdym kolejnym rokiem.

Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów i absolwentek szkół wyższych, którzy chcą pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie studiów lub osób planujących zmienić swoją branżę. Coraz częściej ze studiów podyplomowych korzystają również firmy i instytucje, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Badania dowodzą, że przeciętnie ze studiów podyplomowych korzysta ponad 100 słuchaczy rocznie, a liczba ta stale rośnie.

Wiele szkół zapewnia studia podyplomowe z wysoką jakością kształcenia, gdzie szczególny nacisk kładzie się na staranny dobór kadry dydaktycznej. Zajęcia, które się tam odbywają składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wiele uwagi poświęca się również temu, aby programy nauczania były innowatorskie i były realizowane z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Celem takich studiów podyplomowych jest dbanie o praktyczny wymiar zajęć poprzez przekazywanie aktualnej wiedzy w oparciu o rzeczywiste modele biznesowe i doświadczenie kadry naukowej oraz ekspertów-praktyków.

Nad wieloma kierunkami studiów podyplomowych nadzór merytoryczny sprawują przedstawiciele różnych renomowanych firm i instytucji, dzięki temu uczestnicy takiego kursu maja pewność, że zdobyta wiedza będzie wykorzystana w praktyce.

Zwykle szkoły oferują bardzo bogaty program studiów podyplomowych, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zwykle jest to minimum 10 kierunków, wśród których znajdują się również takie, które są dofinansowane z Unii Europejskiej.

Popularne stały się kierunki związane z ochrona środowiska, czyli Ekoenergetyka – Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, Zarządzanie kosztami energii czy Ekoefektywny marketing dla biznesu. Ponadto niesłabnące zainteresowanie mają kierunki związane z Rachunkowością i podatkami, Life&Business Coaching oraz Trener Biznesu. Niezmiennie jednak największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak Zarządzanie BHP, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi czy Administracja Publiczna.

 

Poprzedni artykułPrzedszkole Gdańsk Trójmiasto
Następny artykułSklep z akcesoriami dla dzieci